Śmierć bliskiej osoby zawsze wywołuje smutek. A nieunikniona organizacja pogrzebu niejednokrotnie bywa dodatkowym stresem dla rodziny. Jednak warto zadbać o wszystkie formalności, w tym również o zasiłek pogrzebowy, który może okazać się finansowym wsparciem w nieprzewidzianych sytuacjach.

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje, które będą Ci potrzebne do wypłaty zasiłku pogrzebowego.

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zadanie zorganizowania czyjegoś pogrzebu niejednokrotnie przychodzi znienacka i często jest niemałym obciążeniem finansowym dla bliskich. Aby zabezpieczyć nas w tych ciężkich chwilach wprowadzono wypłaty zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek pogrzebowy jest specjalnym świadczeniem socjalnym przyznawanym przez odpowiednią instytucję w celu częściowego pokrycia kosztów organizacji pochówku. Dla większości ubezpieczonych będzie to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast dla rolników – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Warto wspomnieć, że zasiłek pogrzebowy nie przysługuje jedynie rodzinie zmarłego. W rzeczywistości, prawo do pobrania zasiłku ma niemalże każdy, kto przyczynił się do pokrycia kosztów pochówku.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Oczywiste jest, że wypłata zasiłku pogrzebowego należy się rodzinie zmarłego. Jednak nie tylko. Ze świadczenia mają prawo skorzystać wszystkie osoby, które miały swój wkład w finansowe wsparcie organizacji pogrzebu.

Zatem, w świetle prawa, mogą to być również przyjaciele zmarłego, czy jego pracodawca, a nawet opieka społeczna, lub inna osoba sprawująca nad zmarłym opiekę. Pełna lista osób, które mogą skorzystać z wypłaty zasiłku wygląda następująco:

Warunkiem jest tutaj poświadczenie o poniesieniu kosztów pochówku.

Dodatkowo, warto uściślić tutaj kto znajduje się w grupie członków rodziny:

Najbliżsi członkowie rodziny, poza możliwością otrzymania zasiłku, mają również inne prawa. Przeczytaj jak otrzymać urlop okolicznościowy z powodu pogrzebu w rodzinie.

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?

W jakich warunkach przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Wypłata zasiłku pogrzebowego uzależniona jest także od statusu ubezpieczenia samej osoby zmarłej. Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił pieniądze, taka osoba powinna była być wcześniej ubezpieczona, lub pobierać już emeryturę czy rentę.

Dodatkowo, zasiłek przysługuje jeśli zmarły nie otrzymywał jeszcze emerytury lub renty, ale w dniu śmierci spełniał warunki do jej przyszłego pobierania. Zasiłek otrzymamy również, gdy ubezpieczenie zmarłego ustało, lecz w chwili śmierci pobierał on zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński. Podobna sytuacja ma miejsce, jeśli osoba zmarła w wyniku wypadku lub choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2019 roku?

Aktualnie kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł. Kwota ta dotyczy wszystkich osób, które poniosły koszty pogrzebu.

Jedyna różnica polega na tym, że członek rodziny, który zorganizował pogrzeb, otrzymuje całą kwotę 4000 zł niezależnie od faktycznie poniesionych kosztów.

Natomiast pozostałe osoby lub instytucje – otrzymują zasiłek jedynie do wysokości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 4000 zł. Warunkiem jest przedstawienie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów – faktur, rachunków, itd.

W przypadku, gdy koszty pogrzebu zostały poniesione przez różne osoby, to zasiłek pogrzebowy zostanie między nie podzielony proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?

W celu otrzymania zasiłku pogrzebowego, należy w ZUSie złożyć wymagany komplet dokumentów. Mamy na to aż 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, dla której organizujemy pogrzeb. Jeśli natomiast nie uda nam się dotrzymać tego terminu, np. z powodu późnego odnalezienia ciała osoby zmarłej, dotyczy nas nowy termin, wynoszący 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Wówczas, do wniosku o zasiłek musimy dołączyć policyjne lub rządowe dokumenty potwierdzające wystąpienie opóźnienia.

Pierwszym krokiem w kierunku uzyskania zasiłku pogrzebowego jest wypełnienie odpowiedniego wniosku. Można go pobrać ze strony ZUS i wysłać pocztą razem z pozostałymi dokumentami, albo przesłać go w formie elektronicznej, logując się do Platformy Usług Elektronicznych ZUSu.

Wspomniane pozostałe dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą do najbliższej jednostki ZUS, która przekaże je w odpowiednie miejsce. Do owych dokumentów należą:

Jeśli zasiłek pogrzebowy zostanie nam przyznany, to odpowiednią kwotę otrzymamy na numer rachunku bankowego podany we wniosku, bądź tradycyjnym przekazem pocztowym, jeśli nie wskazaliśmy żadnego konta. Powinno się to odbyć w ciągu 30 dni kalendarzowych. Natomiast jeśli ZUS odmówi nam przyznania zasiłku, to mamy 1 miesiąc, aby odwołać się od tej decyzji w Sądzie Rejonowym.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy KRUS

Otrzymanie zasiłku pogrzebowego z KRUS wygląda niemalże identycznie jak w przypadku ZUS. Kwota zasiłku również wynosi 4000 zł i te same osoby lub instytucje mogą ją otrzymać, pod warunkiem przedstawienia dowodów pokrycia kosztów pogrzebu.

Zmieni się jedynie instytucja wypłacająca zasiłek. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie KRUS.

Czy wszystkie te sprawy musimy załatwiać osobiście?

Oczywiście nie. Firma pogrzebowa, w której zdecydujesz się zorganizować pogrzeb, najczęściej pomoże Ci również załatwić wszystkie formalności związane z otrzymaniem zasiłku pogrzebowego. Jedyna czynność, którą musisz wykonać osobiście, to stawienie się w jednostce ZUSu w celu potwierdzenia Twojego pokrewieństwa z osobą zmarłą, czego wymagają przepisy RODO (unijne Rozporządzenie o Ochrodnie Danych Osobowych).

Ponadto, pieniądze wypłacane w ramach zasiłku pogrzebowego mogą być przekazane przez ZUS bezpośrednio firmie pogrzebowej. W praktyce ma to dla nas takie znaczenie, że za część usług nie musimy płacić gotówką przed pogrzebem. Gdy zasiłek zostanie przyznany, brakująca kwota trafi na konto firmy, uzupełniając w ten sposób brakującą kwotę.

Skorzystanie z tej opcji w firmie Chejron jest bardzo proste. Przy okazji wypełniania dokumentów do ZUSu, podpiszecie również upoważnienie uprawniające firmę do odbioru zasiłku i praktycznie niczym więcej nie musicie się przejmować. W przypadku KRUSu i Wojskowego Biura Emerytur niestety upoważnienie musi zostać złożone w urzędzie osobiście przez osobę organizującą pogrzeb lub podpisane w obecności notariusza. Na wszystko jednak posiadamy gotowe wzory.

Dodatkowe porady z naszego doświadczenia

Nasza firma działa na Trójmiejskim rynku już od wielu lat. Spotkaliśmy się z rozmaitymi sytuacjami, również tymi dotyczącymi zasiłków pogrzebowych. Oto kilka dodatkowych wskazówek wynikających z naszych doświadczeń:

Zasiłek pogrzebowy – podsumowanie

Prawo do zasiłku pogrzebowego posiada każda osoba, która przyczyniła się do zorganizowania pogrzebu od strony finansowej. W 2019 roku zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł, co jest sporym wsparciem przy niespodziewanych wydatkach związanych z pogrzebem. Świadczenie to pomoże nam opłacić wszelkie koszty związane z pogrzebem, takie jak opłaty cmentarne, zakup trumny, kwiatów, itd.

Otrzymanie zasiłku pogrzebowego jest stosunkowo proste, a kroki, które należy podjąć, nie są zbyt skomplikowane. Załatwienie formalności możemy również zlecieć firmie pogrzebowej organizującej ceremonię pogrzebową, co uwolni nas w pewnym stopniu od biurokracji i pozwoli skupić się w pełni na pożegnaniu bliskiej nam osoby.

Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące zasiłku pogrzebowego śmiało skontaktuj się z nami. Dopilnujemy, aby odpowiedzieć Ci na wszystkie z nich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.