Jakie czynności należy podjąć, w przypadku śmierci bliskiej osoby?

1. W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych).
Zadaniem lekarza jest stwierdzenie czy nastąpił zgon. Można też jednocześnie powiadomić wybrany zakład pogrzebowy.

 

2. Lekarz wypisuje „kartę zgonu”, potwierdzając zgon.
Dokument ten będzie podstawą do wystawienia „aktu zgonu” w Urzędzie Stanu Cywilnego. Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania ciała.

 

3. Ciało może zostać umieszczone w kostnicy miejskiej lub w chłodni zakładu pogrzebowego.

 

4. Udając się do zakładu pogrzebowego, należy pamiętać o następujących dokumentach:

  • karta zgonu,
  • dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka,
  • paszport,
  • zaświadczenie z zakładu pracy lub ostatni odcinek emerytury lub renty.

Nasz zakład pomaga we wszystkich sprawach formalno-prawnych (wraz z odbiorem zasiłku pogrzebowego ZUS i wyrobieniem aktu zgonu).

 

5. Następnie ustalamy szczegóły pochówku:

  • data pogrzebu, kremacji,
  • wybór cmentarza i miejsca pochówku,
  • wybór trumny,
  • ustalenie szczegółów ceremonii pogrzebowej.

 

Więcej porad znajdą Państwo w Serwisie 

Usług Pogrzebowych w dziale Poradniki i Prawo oraz na stronach Poradnika Pogrzebowego